De “tråkiga” detaljerna eller Hur funkar det?
Automatisera din insamling av data och dokument om de fastigheter du är intresserad av. Du får en helhetsbild av fastigheten baserad på över 60 olika källor.
Hur fungerar Hitta & Utforska

Fastighetsloggen är idag uppkopplad till över 60 olika datakällor. Vi samlar in 85 datalager som vi processar och validerar. Med Sveriges mest omfattande data om fastigheter erbjuder vi nya möjligheter att hitta de fastigheter som du är intresserad av. Sök på beteckning eller använd dina kriterier, exempelvis:

Vilka fastigheter i ett område har nyligen fått bygglov för nybyggnation av flerfamiljsfastighet?

Fastighetsloggen presenterar ditt urval av fastigheter samt jämförelsedata för att snabbt se potentiella affärsmöjligheter. Allt presenterat i ett modernt och säkert gränssnitt i realtid. Exempel på datakällor: Lantmäteriet, Skatteverket, Bolagsverket, Boverket, Ekonomistyrningsverket, etc.

Customer profile user interface
Hur fungerar Hyreskartan

För att uppskatta individuella fastigheters hyror använder vi ett antal olika datakällor (du kan se vilka i tjänsten). Datan indexeras sedan, och räknas om till jämförbara siffror så att du kan förstå den specifika fastigheten i sitt marknadsmässiga sammanhang. Datan presenteras i en överskådlig kartvy så att du lätt kan navigera och få en detaljerad men även överskådlig vy över det område du är intresserad av.

Vi jämför sedan den aktuella fastigheten med likvärdiga fastigheter så att du på ett enkelt och informativt sätt kan utvärdera olika möjligheter. För att du ska veta var datan kommer ifrån och hur vi har gjort våra beräkningar presenterar vi även de underliggande datapunkterna.

the rental map
Hur fungerar Risk & Miljö

Inom Risk & Miljö presenterar vi klimat- och miljörisker som en fastighet kan stå inför. Det innefattar bland annat översvämningsrisker, geologiska förutsättningar, fornlämningar och markföroreningar. Vi jobbar med flertalet offentliga myndigheter och statliga verk där informationen inhämtas från exempelvis SGU, SGI, SMHI, Boverket, Länsstyrelser, Naturvårdsverket & MSB, mfl. Datan knyts sedan till den aktuella fastigheten och området för att kunna presentera potentiella risker (och möjligheter) i en lättnavigerad kartvy. Som användare får du även en kortfattad och överskådlig bedömning av risknivån för den aktuella fastigheten.

risk and environment screenshot
Hur fungerar Hantera & Organisera

Med Hantera & Organisera kan du hålla ordning på de fastigheter du och ditt team arbetar med, oavsett om du bara är nyfiken på den eller behöver en djupare insikt. Du bestämmer själv ditt arbetsflöde i en CRM-liknande miljö och sparar fastigheten i den fas den just nu befinner sig i. Med hjälp av drag-and-drop funktionen så förflyttar du enkelt fastigheten från en fas till en annan. Du kan också enkelt välja vilka fastigheter du vill dela med dina kollegor och ni kan lägga till anteckningar relevanta för fastigheten. Allt för att du och ditt team ska ha en tydlig bild över ert arbete.

Customer profile user interface
Redo för mer?Boka din demo idag