Det här är
Fastighetsloggen
Vår vision
Ökad transparens i den kommersiella fastighetsbranschen.
Hur kommer det sig att du vet mer om en Volvo från 1996 än du vet om en fastighet värd 100 miljoner?
Avsaknaden av transparens i fastighetsbranschen skapar svårtolkade beslutsunderlag och onödig friktion. Vi tror att alla aktörer gynnas av en högre nivå av transparens, oavsett vilka beslut och processer man har framför sig. Data och dokumentation är utspritt över väldigt många datakällor och många datapunkter är osäkra och saknar information om hur dom tagits fram. Fastighetsloggen vill ändra på det. Vi vill skapa en transparent marknad inom fastighetsinformation för att skapa en mer välfungerande bransch.
Teamet
portrait picture
Stefan Hök
Product
Stockholm
portrait picture
Joris Čižikas
Software Engineer (CTO)
Vilnius
portrait picture
Malin Skölde
COO
Stockholm
portrait picture
Jens Falkenå
Growth
Stockholm
portrait picture
Violeta Čižikienė
Software Engineer
Vilnius
portrait picture
Martin Tannerfors
VD
Stockholm
portrait picture
Joel Karlsson
Customer success
Stockholm
portrait picture
Filip Nyström
Full-Stack Javascript Developer
Stockholm
Redo för mer?Boka din demo idag