RapporterDatadrivet beslutsfattande - informerade beslutsunderlag baserat på din fastighets data

Inför renoveringen, överlämningen, försäljningen eller alla andra transaktionerna får du snabbt och enkelt ut rapporten, med färdiga mallar för de vanligaste användningsområdena.

Rapporter steg för steg

Färdiga mallar för rapporter

Välj typ av rapport du vill generera för din fastighet eller fastighetsbestånd. Due diligence, GDPR, Bopärm, slutdokumentation med flera.

Generera rapport i realtid

När du genererar rapporten använder vi all tillgänglig data i fastighetsloggen för att skapa en version för web, PDF och Powerpoint.

Samarbeta om fastighetsdata säkert med vår delade miljö

Dela rapporter och om du vill sökbar data med dina kollegor internt eller skicka till leverantörer, förvaltare eller andra i syfte att få ut den information gynnar framtida renoveringar, transaktioner eller processer.
Inbox user interface
Inbox user interface
Inbox user interface

Av fastighetsbranschen - för fastighetsbranschen

Enkelt klick med färdiga mallar

Med mallar för due diligence, dokument status, överlämning, bopärm, energiförbrukning med mera - kan du enkelt och snabbt generera dina rapporter.

Alltid nya mallar och rapporter på gång

För att möta kundbehovet jobbar konstant med att hitta nya mallar och rapporter som skapar en lättare dag för oss i fastighetsbranschen. Hör gärna av dig och berätta vad ni behöver.

Generera, analysera och dela

Med realtids data kan du lättare analysera och göra informerade beslut. Du kan även enkelt dela och följa vem som har läst rapporten och när.

Slutdokumentation rapportSlut med pärmar och USB stickor med statisk data

Den digitala slutdokumentation och bopärmen skapar en överlämning som fortsätter leverera. Den delade miljön skapar transparens mellan byggare och kund och kan uppdateras av båda parter under garantitiden för att minimera problem i after market.
Customer profile user interface

Due diligence rapportEnklare summering och tillgänglighet av data vid transaktioner

Med fastighetsloggen finns datan samlad på en plats, redo att delas till ett datarum, säljare, köpare, mäklare i syfte. Data är sökbar, även handskrivna egenkontroller med mera vilket bidrar till snabbare kunna reagera på frågor under transaktionens gång.
Inbox user interface
fastighetsdokument som skapas är ostrukturerad och därmed inte sökbara
9 av 10
fastighetsdokumentation som aldrig kommer till användning
9 av 10
tid som läggs på att söka efter dokumentation inom fastighetsbranschen
9 av 10