Fastighetsloggen för fastighetsbolagMöt framtidens krav på miljö, transparens och digitalisering

Med rätt data, på rätt plats, vid rätt tillfälle spar ni både tid och pengar!

Datadrivet beslutsfattande - Informerade beslut baserade på fastighetens data

Generera, analysera och dela

Med realtids data kan du lättare analysera och göra informerade beslut. Du kan även enkelt dela och följa vem som har läst rapporten och när.

Effektiv förvaltning

Bra insyn i fastighetens data skapar de bästa förutsättningarna för framtida förvaltning.

Riskreducering

Undvik kostsamma överraskningar och reducera risker vid fastighetstransaktioner.

Digital överlämning

Med all data samlad sätter ni snabbt och kostnadseffektivt ihop det tekniska datarummet.

Aldrig tidigare har tröskeln att digitalisera fastighetsdokumentation varit så liten!

Se Fastighetsloggen som en tratt, ni stoppar in er dokumentation, oavsett format, struktur eller mängd. På andra sidan kommer sökbar strukturerad information ut. Lätt för er att hitta och använda!
Customer profile user interface

Automatiska processer och AI förenklar er vardag!

Vår data fabrik läser in all er dokumentation och tolkar den. Oavsett om det är bilder, handskrivna dokument eller inscannade ritningar så tolkas dessa och gör samtlig information sökbar.
Inbox user interface

Ökad transparens mot stakeholders, reducerad risk vid transaktioner

Spara tid och pengar genom att ha all dokumentation samlad. Med en knapptryckning tar du fram färdiga rapporter!
Customer profile user interface

Nyckelfunktioner för fastighetsbolag

All data knuten till fastigheten

Datan finns kvar för all framtid knuten till fastigheten.

Allt sökbart

Fastighetsloggen analyserar all er dokumentation och gör all data sökbar. Allt från handskrivna protokoll till ritningar och bilder blir nu sökbara!

El och fjärmeförbrukning

Vi inhämtar och presenterar er el och fjärrvärmeförbrukning per timme. Se avvikelser och identifiera problem tidigt och spar pengar!

Intuitivt och enkelt att komma igång

Intuitivt och enkelt att använda

Miljökrav

Med full dokumentation och historik minskar kostnader för miljöcertifiering och att uppfylla miljökrav.

Användare

Bjud in hela arbetslaget och få användning av er fastighetsdata i hela organisationen.

Redo för mer?Boka din demo idag

Boka en tid med en av våra säljare för en mer detaljerad demo och genomgång för att se om Fastighetsloggen är rätt för dig.

Boka demo
App screenshot
fastighetsdokument som skapas är ostrukturerad och därmed inte sökbara
9 av 10
fastighetsdokumentation som aldrig kommer till användning
9 av 10
tid som läggs på att söka efter dokumentation inom fastighetsbranschen
9 av 10