Use case - Due DilligenceRätt information på rätt plats inför transaktioner reducerar risk, tid och kostnader!

Vid varje fastighetstransaktion spenderas stora pengar på att sammanställa det tekniska datarummet. Data som ni redan har och äger. Med Fastighetsloggen gör ni det själva inom loppet av några minuter!

Det moderna datarummet - Digitalt, flexibelt och transparent!

Flexibel och snabb rapportering

I Fastighetsloggen kan ni snabbt ta fram rapporter och analysunderlag som efterfrågas för att underlätta snabba beslut för både er och era spekulanter.

Riskreducering

Undvik kostsamma överraskningar och reducera risker vid fastighetstransaktioner.

Datarummet, en delad miljö

Låt era spekulanter använda Fastighetsloggens kraftfulla sökmotor att hitta information i datarummet. Ni har full kontroll på vem som kan se vad!

Förenklad frågeprocess

Fastighetsloggen hjälper er att snabbt hitta svar på frågor från spekulanter.

Professionell & digital överlämning till nästa ägare

Samtlig data blir knuten till fastigheten och säkerställer att framtida fastighetsägare och förvaltare har sökbar tillgång till fastighetens dokumentation och historik.
Customer profile user interface
fastighetsdokument som skapas är ostrukturerad och därmed inte sökbara
9 av 10
fastighetsdokumentation som aldrig kommer till användning
9 av 10
tid som läggs på att söka efter dokumentation inom fastighetsbranschen
9 av 10

Redo för mer?Boka din demo idag

Boka en tid med en av våra säljare för en mer detaljerad demo och genomgång för att se om Fastighetsloggen är rätt för dig.

Boka demo
App screenshot