DatafabrikenDokument existerar i ett sammanhang - vi hittar relationerna som finns

Med datafabriken använder vi AI och branschstandarder för att förstå och indexera din fastighetsdata, oavsett datakälla. Informationen blir sökbar och kopplas till fastighetsloggen.

Datafabriken steg för steg

Enkel insamling av data

Automatisk inhämtning från kommun och myndigheter, ladda manuellt upp dokument eller koppla till en dina molntjänster.

Analys och indexering av dokument

För att du ska kunna söka dina dokument och se dem i relation till andra aktörer och dokument har vi utvecklat algoritmer som analysera och indexera data innan den läggs in i fastighetsloggen.

Skapa sammanhang av dokumentet

Med hjälpa av bolagsverket, Lantmäteriet, CoClass med flera sätter vi sammanhanget på dokumentet för att göra det lättare för dig att hitta relevant dokument.
Inbox user interface
Inbox user interface
Inbox user interface

I klarspråk så analyserar datafabriken dokumentationen för att ha svar på dina frågor

Vad?

Faktura, Besiktning, Kvalitetsdokument eller annat - Svar på vad för typ av dokument och vad har det för funktion.

Var?

Gäller det lägenhet 1201 eller garaget? Svar på var i fastigheten dokumentet är knutet.

Vem?

Är besiktningen gjord av Anticimex, WSP eller någon annan? Data kopplas till den aktör eller aktörer i dokumenten.

När?

När gjordes dräneringen eller besiktningen? Svar på när aktiviteten skedde som dokumenterats.

All dokumentation blir sökbar och strukturerad!

Oavsett om det är fotografier, handskrivna dokument eller inscannade pdf:er! Vi hanterar idag de 50 vanligaste filformaten.
Customer profile user interface