Fastighetsloggen för ByggbolagBetungande och svårnavigerad dokumentation? Låt oss göra den till lättåtkomlig och användbar information!

Hitta vad ni behöver när ni behöver det, allt från egenkontroller till ritningar och avtal, med några knapptryckningar!

Samla, hitta och dela...

Dokumentationsinsamling

Med vår tjänst GoFetch behöver du inte längre tjata på att få in dokumentation från underentreprenader och leverantörer, det gör vi åt dig!

Dokumentationssök

Ha hela projektets data samlad på en plats. All dokumentation blir sökbar oavsett om det är en bild eller handskriven egenkontroll.

Överlämning

Lämna ifrån er slutdokumentationen digitalt och professionellt. Fullt sökbar och strukturerat!

Eftermarknad

Bättre eftermarknad och kundsupport med rätt information på rätt plats.

Spårbarhet och transparens i alla led.

Med full kontroll över er dokumentation kan ni när som helst ta fram underlag och egenkontroller på vilken underleverantör som gjort vad, hur de har fyllt i sina egenkontroller och hålla dem ansvariga för det arbete som de har utfört.
Customer profile user interface

Tillgänglighet, tillgänglighet, tillgänglighet

Med all information samlad och sökbar finns den alltid tillgänglig för alla som behöver den. Enorma möjligheter öppnas upp och stora besparingar kan göras!
Inbox user interface

Nyckelfunktioner för byggbolag

Intern sökmotor

Hitta vad du behöver när du behöver det!

Datainsamling

Med GoFetch spar du tid och de tråkiga samtalen att tjata in dokumentation.

Intuitivt och enkelt att komma igång

Intuitivt och enkelt att använda

Samlad data

Med all data och dokumentation på en och samma plats spar ni både tid och pengar.

Överlämning

Lämna ifrån er slutdokumentationen digitalt och professionellt. Fullt sökbar och strukturerat!

Versionshantering

Säkerställer att du hela tiden vet vilken version som är aktuell.