Use case - AftermarketHur skulle det vara om du kunde hitta dokumentet som du behöver inom några sekunder?

Med Fastighetsloggen finns allt samlat på en plats, strukturerat och sökbart, även om det är en handskriven egenkontroll!

En bra eftermarknad är ett samspel mellan kund och leverantör, där tillgänglighet av rätt information, på rätt plats, vid rätt tillfälle, är avgörande

Spar tid

Reducera tiden som ni lägger på att hitta dokumentation

Ge bättre kundsupport

Hantera felanmälningar och förfrågningar utan fördröjning & ge era kunder snabb service.

Spårbahet

Med full sökbarhet är det lätt att hitta vem som gjort vad och vem som bär det juridiska ansvaret.

Full insyn

Med digital överlämning har ni full insyn i vilken dokumentation ni har lämnat och när ni har lämnat den.

Höj ert Nöjd kund index (NKI) och spara pengar samtidigt!

En omöjlig kombination? Absolut inte! Låt fastighetsloggen lyfta er dokumentation till en ny nivå.
Customer profile user interface
fastighetsdokument som skapas är ostrukturerad och därmed inte sökbara
9 av 10
fastighetsdokumentation som aldrig kommer till användning
9 av 10
tid som läggs på att söka efter dokumentation inom fastighetsbranschen
9 av 10

Slut med pärmar och USB-stickor med statisk dokumentation

Den digitala slutdokumentation och bopärmen skapar en överlämning som fortsätter leverera. Den delade miljön skapar transparens mellan byggare och kund och kan uppdateras av båda parter under garantitiden för att minimera problem i after market.
Inbox user interface

Färre ärenden för eftermarknad med digital överlämning

Kunden kan nu hitta dokumentation själv, utan att behöva belasta er.
Customer profile user interface

Redo för mer?Boka din demo idag

Boka en tid med en av våra säljare för en mer detaljerad demo och genomgång för att se om Fastighetsloggen är rätt för dig.

Boka demo
App screenshot