Pricing

Enkel prissättning för alla aktörer under fastighetens livscykel, från byggnation till framtida transaktioner.

Contributor

575 i månaden per fastighet

För underleverantörer, hantverkare och fastighetsbesiktning.

Kom igång med Contributor
Funktioner
FeatureIncluded
Fastighetsloggen.Yes
Datafabriken med OCR och AI med kopplingar till bolag, känslig data och fastighetsmodellen.No
Integration till Dropbox, Box, OneDrive, Teams, Sharepoint och Google Drive.Yes
Sök på historisk information.Yes
Export av data och metadata i realtid.Yes
1TB datalagring i AWS per projekt eller fastighet.Yes
Löpande inhämtning av Elförbrukning och Fjärrvärmeförbrukning.No
API för integration av egna affärslösningar.No
Rapporter
FeatureIncluded
Generera och dela rapporter i realtid .Yes
Färdiga mallar för Due Diligence, GDPR, Bopoärm, överlämning med mera.No
Skapa egna rapporter.No
Support
FeatureIncluded
Email support.Yes
Chat support.Yes
Telefon support.No
Dedikerad kontoansvarig för onboarding och support.No
Användare inkluderat3 inkluderat

Standard

975 i månaden per fastighet

När du använder tjänsten för upp till 5 fastigheter.

Kom igång med Standard
Funktioner
FeatureIncluded
Fastighetsloggen.Yes
Datafabriken med OCR och AI med kopplingar till bolag, känslig data och fastighetsmodellen.Yes
Integration till Dropbox, Box, OneDrive, Teams, Sharepoint och Google Drive.Yes
Sök på historisk information.Yes
Export av data och metadata i realtid.Yes
1TB datalagring i AWS per projekt eller fastighet.Yes
Löpande inhämtning av Elförbrukning och Fjärrvärmeförbrukning.Yes
API för integration av egna affärslösningar.No
Rapporter
FeatureIncluded
Generera och dela rapporter i realtid .Yes
Färdiga mallar för Due Diligence, GDPR, Bopoärm, överlämning med mera.Yes
Skapa egna rapporter.No
Support
FeatureIncluded
Email support.Yes
Chat support.Yes
Telefon support.No
Dedikerad kontoansvarig för onboarding och support.No
Användare inkluderatObegränsat

Enterprise

Kontakta oss

Om ni hanterar fler än 5 byggprojekt eller fastigheter.

Kom igång med Enterprise
Funktioner
FeatureIncluded
Fastighetsloggen.Yes
Datafabriken med OCR och AI med kopplingar till bolag, känslig data och fastighetsmodellen.Yes
Integration till Dropbox, Box, OneDrive, Teams, Sharepoint och Google Drive.Yes
Sök på historisk information.Yes
Export av data och metadata i realtid.Yes
1TB datalagring i AWS per projekt eller fastighet.Yes
Löpande inhämtning av Elförbrukning och Fjärrvärmeförbrukning.Yes
API för integration av egna affärslösningar.Yes
Rapporter
FeatureIncluded
Generera och dela rapporter i realtid .Yes
Färdiga mallar för Due Diligence, GDPR, Bopoärm, överlämning med mera.Yes
Skapa egna rapporter.Yes
Support
FeatureIncluded
Email support.Yes
Chat support.Yes
Telefon support.Yes
Dedikerad kontoansvarig för onboarding och support.Yes
Användare inkluderatObegränsat
Tuple
Mirage
StaticKit
Transistor
Workcation

Frequently asked questions

Vilka säkerhetsrutiner finns för att andra, obehöriga, inte kommer åt projekten?
Samtliga nya användare verifierar sig med bank id eller via offline registrering som bobo tillhandahåller vid sign up. Two-factor authentication (MFA), eller Multi-factor authentication som det även kallas, används vid inloggning. Detta skapar en ytterligare nivå av säkerhet genom att man får SMS eller email med en verifieringskod. Vi använder auth0, ett branschledande autentiserings ramverk (www.auth0.com) för att säkra tjänsten.
Vart lagras all information?
All data som lagras ligger i Amazon AWS (www.amazon.com/aws) Stockholm datacenter. Detta skapar trygghet för dataintegritet, gdpr men ger även en snabbare upplevelse för användaren då data inte behöver resa lika långt. Om man önskar lagra all data i eget kontrollerat Amazon AWS konto kan vi integrera med detta, extra kostnad tillkommer.
Hur säkerställs att data inte syns för någon annan eller att det “läcker” data?
Alla kunders data är helt isolerad från varandras och kan enbart ses och hanteras av de personer som ni som aktör väljer att dela med.
När man skapar slutdokumentation, bopärm eller någon annan form av delbar mapp så läggs den datan i en separat behållare som inte har tillgång till annan projektdata.
Vad händer om bobo försvinner - vad händer med all data?
Data som lagras i bobo för er fastighet eller projekt kan när som helst laddas ner, manuellt eller via API . Om, mot all förmodan bobo inte längre skulle kunna fortsätta vara operativa så kan all er data laddas ner utan förseningar. Om man önskar lagra all data i eget kontrollerat Amazon AWS konto kan vi integrera med detta, extra kostnad tillkommer.
Har Bobolaget förslag på struktur, eller blir det helt enligt våra mallar?
Bobo jobbar i nära samarbete med Lantmäteriet och kommun samt Svensk byggtjänst för att hålla en generisk fastighetsmodell för dokumentation och data. Syftet med följande modell är att skapa en generisk struktur för alla projekt och fastigheter; - Bolag/Aktör - Fastighet - Uppgång/Byggnad - Bostadslägenhet / kommersiell yta Dessutom har man full frihet utöver denna modell att bibehålla existerande mappstruktur som man tidigare jobbat med. För Slutdokumentation och bopärm har vi tagit fram par olika mallar, baserade på branschens bästa praxis, som gör det lättare och smidigare att komma igång.